23.000 gode grunde til medlemskab i Lejernes Hus

Da par fra Slagelse skulle fraflytte, meldte de sig ind i Lejernes Hus, for at være sikker på at fraflytningen foregik i overensstemmelse med lejelovens regler.

Udlejers flytteopgørelse viste at lejer skulle betale kr. 27.500,- bl.a. på grund af vand/varme. Efter gennemgang af vand/varme regnskaber og andre problematikker indbragte vi sagen for Huslejenævnet, som har afgjort sagen med kr. 23.000,- i en meget tilfreds lejers favør.


Et medlemskab i Lejernes Hus, er en forsikring mod urimeligheder ved at bo til leje.

Seneste blogindlæg

Se alle

Blackstone-lovene

Blackstone-lovene vedtaget Den nye boligreguleringslov §5, stk. 2 (den såkaldte Blackstone- lov) er nu vedtaget med virkning fra 1. juli 2020. Dette har de gjort for at bremse de voldsomme huslejestig

De forskellige instanser i lejeloven

Indenfor lejeloven er flere instanser, man kan kontakte, såfremt man har en lejeretlig tvist, der skal afklares. De primære anvendte instanser er: · Huslejenævnet · Beboerklagenævnet · Det kommunale t

Forbedrings- og forandringsideer

Forbedringer –Energi og ressourcebesparende arbejder Forsatsvinduer Termostatventiler Indvendig efterisolering Vandbesparende toilet Vandbesparende blandingsbatterier Tekniske installationer Større te

Lejernes Hus

Norgesvej 12

4200 Slagelse

Telefon: +45 5852 8988 (man. 10-13, tir. 10-14, ons. 10-12, tor. 14-17)

E-mail: info@lejerneshus.dk

CVR: 4031 7864

  • Facebook Social Ikon