Det startede med et regnskab

Lejer henvendte sig, da de havde fået et vand/varme regnskab de ikke helt forstod. Efter gennemgang, erfarede vi at regnskabet ikke var gyldigt og der blev gjort indsigelse imod det, til udlejer.


Ved gennemgangen bliver lejekontrakten også set igennem og det viser sig at der bliver opkrævet separat for renovation, hvilket ikke er lovligt og der er en ugyldig huslejeregulering.


Undervejs i sagen fraflytter lejer og i den forbindelse stiller udlejer krav om istandsættelse for lejers regning på kr. 16.000,- men da udlejer ikke stiller fraflytningskrav rettidigt, gør vi også indsigelse imod dette.


Sagen ender med at en meget glad lejer får hele sit depositum, ugyldig lejeregulering, renovation og aconto betalinger tilbage. i alt kr. 36.000,-


Et medlemskab i Lejernes Hus, er en forsikring mod urimeligheder ved at bo til leje.

Seneste blogindlæg

Se alle

Blackstone-lovene

Blackstone-lovene vedtaget Den nye boligreguleringslov §5, stk. 2 (den såkaldte Blackstone- lov) er nu vedtaget med virkning fra 1. juli 2020. Dette har de gjort for at bremse de voldsomme huslejestig

De forskellige instanser i lejeloven

Indenfor lejeloven er flere instanser, man kan kontakte, såfremt man har en lejeretlig tvist, der skal afklares. De primære anvendte instanser er: · Huslejenævnet · Beboerklagenævnet · Det kommunale t

Forbedrings- og forandringsideer

Forbedringer –Energi og ressourcebesparende arbejder Forsatsvinduer Termostatventiler Indvendig efterisolering Vandbesparende toilet Vandbesparende blandingsbatterier Tekniske installationer Større te

Lejernes Hus

Norgesvej 12

4200 Slagelse

Telefon: +45 5852 8988 (man. 10-13, tir. 10-14, ons. 10-12, tor. 14-17)

E-mail: info@lejerneshus.dk

CVR: 4031 7864

  • Facebook Social Ikon