Ofte stillede spørgsmål

Vi har idet følgende oplistet nogle generelle spørgsmål som vi typisk ser i Lejernes Hus. Alle lejeforhold er dog individuelle, vi kan derfor hjælpe med mere konkret rådgivning hvis du bliver medlem.

Må/kan jeg undlade at betale min (hus)leje i mit opsigelsesvarsel?

Det er kun muligt at undlade lejebetaling i opsigelsesvarslet såfremt du, ved indflytning, har betalt forudbetalt leje. Du skal derfor være opmærksom på, om du har betalt forudbetalt leje, som ikke er gået til første måneds leje.

Se evt. § 4 i din lejekontrakt.

Kan udlejer ikke bare trække lejebetalingen fra depositummet?

Nej, det er ikke lovligt at ”bo sit depositum op”. Depositummet er alene en sikkerhed for, at udlejers eventuelle istandsættelsesomkostninger bliver betalt.

Betaler jeg for meget i leje?

Det er svært at sige, idet det beror på forskellige forhold, bl.a. dit lejemåls beliggenhed, kvalitet, art, størrelse, udstyr og vedligeholdelsestilstand. Såfremt dit lejemål ikke er gennemgribende renoveret, er det kun Huslejenævnet i din kommune, der kan fastsætte lejens størrelse for dit lejemål.

Hvis du melder dig ind i Lejernes Hus, kan vi tjekke størrelsen på din leje og evt. hjælpe med at indbringe din sag for Huslejenævnet.

Hvornår kan jeg forvente, at min sag er afsluttet?

Det beror på flere faktorer, bl.a. din udlejeres velvillighed samt beboerklage- og Huslejenævnets og domstolenes sagsbehandlingstid.

Er der forskel på depositum, indskud og forudbetalt leje?

Depositum og indskud er mere eller mindre det samme. Depositummet anvendes i de private udlejningslejemål, hvor indskud anvendes i de almene bolig-organisationer. Begge står som sikkerhed for at udlejers eventuelle istandsættelses-omkostninger bliver indfriet.

Forudbetalt leje betyder, som det ligger i ordet, den leje du betaler forud. Dette kan dække over enten den første måneds leje, og/eller den betaling over de sidste 1-3 måneder inden fraflytning, altså din fraflytningsperiode.

Fælles for alle 3 er, at værdien af dem, maksimalt må udgøre 3 måneders leje hver.

Vi er nogle der gerne vil starte en beboerrepræsentation (BBR), kan i hjælpe os?

Ja, vi har hjulpet mange beboerforeninger og kan ligeledes være behjælpelig med at opstarte jeres.

Er der altid 3 måneders opsigelsesvarsel?

Ifølge lejeloven er udgangspunktet 3 måneders opsigelsesvarsel. Du kan dog aftale dig til et kortere opsigelsesvarsel. Udlejer skal imidlertid altid give dig mindst 3 måneders opsigelsesvarsel.

  • Hvis du har lejet et værelse hos din udlejer, er opsigelsesvarslet 1 måned for begge parter.

  • Såfremt din udlejer kun har det lejemål du lejer og han/hun selv agter at benytte lejemålet til beboelse, skal udlejer give mindst 1 års opsigelsesvarsel.

  • Såfremt dit lejemål er tidsbegrænset, ophører lejeforholdet uden opsigelse ved den aftalte lejetids udløb.

Kan jeg/udlejer opsige et tidsbegrænset lejemål?

Som udgangspunkt er en tidsbegrænset lejeaftale uopsigelig for begge parter. Igen spiller flere faktorer ind når dette skal vurderes.

Hvis du bliver medlem af Lejernes Hus, kan vi hjælpe dig med forstå din lejekontrakt og vejlede dig ud fra lejeloven.

Kan min udlejer ”smide mig ud” (ophæve lejeaftalen), hvis jeg ikke betaler min leje?

Ja. MEN... Du kan dog ikke blive smidt ud fra den ene dag til den anden. Udlejer skal overholde nogle formkrav som bl.a. at fremsende et påkrav om betaling med en given frist, typisk 14 dage.

Du skal være opmærksom på, at udlejer har ret til at pålægge påkravsskrivelsen et gebyr på op til kr. 281,-, der ligeledes bliver pligtig pengeydelse. Du bliver derfor nødt til at betale et eventuelt påkravsgebyr, hvis du ikke vil miste din lejebolig.

Lejernes Hus anbefaler, at du altid betaler din leje til den aftalte tid.

Hvad er forskellen på opsigelse og ophævelse?

Opsigelse: Se ”Er der altid 3 måneders opsigelsesvarsel”.

Ophævelse anvendes, når enten du eller din udlejer ikke overholder hvad i har aftalt.

  • Din udlejer kan fx ophæve lejekontrakten hvis du ikke betaler din leje (se dog ”kan min udlejer smide mig ud...” herover). Desuden kan din udlejer ophæve lejeaftalen såfremt udlejer kan godtgøre, at du har vanrøgtet lejemålet eller at du på anden måde har skadet det lejede. Din udlejer kan ligeledes ophæve lejeaftalen, såfremt du har en for udadreagerende adfærd. Det skal dog kunne dokumenteres.

  • Du kan ophæve lejeaftalen, hvis du ikke føler at lejemålet lever op til dine forventninger da du besigtigede lejemålet.

Hvis du bliver medlem af Lejernes Hus, kan vi hjælpe med at skrive en indsigelse i begge tilfælde.

Må min udlejer opsige mig med begrundelsen om at lejemålet er solgt/til salg?

Nej. Se ovenover for udlejers opsigelsesmulighed.

Bliv medlem i Lejernes Hus, så kan vi hjælpe dig med en indsigelsesskrivelse.

Må jeg fremleje et værelse?

Hvis du som lejer har fremlejet et værelse i dit lejemål, finder der lidt andre regler gældende. Du skal bl.a. huske at du bliver anset som en udlejer for din fremlejetager. Skulle tvister opstå mellem dig og din udlejer, vil vi naturligvis kunne hjælpe dig.

Hvis du går med overvejelser om at fremleje hele din lejlighed, kræver dette som udgangspunkt en accept fra din udlejer.

Må udlejer have en nøgle til mit lejemål?

Nej! Din udlejer må ikke have adgang til dit lejemål uden din accept. Det du kan gøre hvis du vil forsikre dig, at din udlejer ikke har adgang til dit lejemål, er at skifte nøgler og låse. Det er en udgift du bliver nødt til at bære, og din udlejer vil have mulighed for at opkræve udgiften til nye nøgler og låse, når du fraflytter.

Jeg har ikke fået nogen lejekontrakt, hvordan stiller det mig?

Hvis du ikke har fået nogen lejekontrakt, betyder dette at du bor på lejelovens regler. Det betyder derfor, at lejelovens regler om ind-/fraflytning, opsigelse og vedligeholdelsesforpligtelser finder anvendelse. Du står ikke nødvendigvis ringere, alene fordi, du ikke har en lejekontrakt.

Hvornår skal min udlejer senest fremlægge forbrugsregnskaber?

Medmindre andet fremgår af din lejekontrakt, begynder regnskabsåret for el, vand og varme den 1. juni og slutter den 31. maj. Forbrugsregnskaberne skal derfor være kommet frem til dig senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Du skal derfor have modtaget regnskabet senest ved udgangen af september.

Skulle udlejer - mod forventning - først have modtaget den endelige afregning fra forsyningsanlægget senere end 1 måned efter regnskabsårets afslutning, har udlejer 3 måneder til at fremlægge regnskaberne for dig.

Hvordan klager jeg over min forbrugsafregning?

Hvis du er utilfreds med din el-, vand- eller varmeregning, skal du senest 6 uger efter du har modtaget regning, gøre indsigelse mod regnskabet overfor din udlejer. Indsigelsen skal være skriftlig og indeholde en nærmere begrundelse over hvilke punkter på regnskabet du ikke kan godkende.

Hvis du bliver medlem, kan Lejernes Hus derfor hjælpe dig med at skrive en behørig indsigelse.

Min udlejer er gået konkurs, hvordan stiller det mig?

Hvis din udlejer er gået konkurs, vil det som udgangspunkt ikke have betydning for dine rettigheder. Konkursboet vil indtræde i lejeforholdet og vil kunne opsige dig efter de lejelovens opsigelsesregler.

Må min udlejer lave en trappelejestigning?

Nej, blev forbudte ved den nye lejelovsændring i 2015, hvorfor alle lejeaftaler der er indgået efter 1. juli 2015, er ugyldige.

Bliv medlem af Lejernes Hus, så kan vi hjælpe dig med en indsigelsesskrivelse til din udlejer, hvis du føler at din udlejer uretmæssigt opkræver en forhøjet leje.


Mit lejemål er fyldt med skimmelsvamp, hvad stiller jeg op?

Hvis du er ramt af skimmelsvamp, bør du først og fremmes tage kontakt til din kommune. Din kommune har typisk et skema du skal udfylde, hvorefter kommunen vil komme på besigtigelse i din ejendom.

Jeg har rotter, hvad gør jeg?

Hvis du har rotter og/eller andre skadedyr, sidestille dette med væsentlige fejl og mangler.

Kontakt derfor din udlejer hurtigst muligt og orientér om problemer. Hvis din udlejer ikke reagerer på din henvendelse, kan du melde dig ind i Lejernes Hus. Vi vil herefter være behjælpelige med henvendelse til udlejer og/eller Huslejenævnet.

Hvis din udlejer ikke reagere på et påbud fra Huslejenævnet om at bringe forholdet i orden, kan Huslejenævnet fastsætte lejen til kr. 0,- indtil udlejer har udbedret forholdene.

Hvor lang tid må udlejer beholde mit depositum?

Der findes desværre ikke nogen frist i lovgivningen for hvor lang tid din udlejer må beholde dit eventuelle tilgodehavende i dit depositum. Du bør dog rynke lidt på panden, hvis du ikke har hørt fra udlejer i en måned efter din fraflytning.

Hvor lang tid har udlejer til at fremsætte krav (reklamere)?

Dette spørgsmål skal deles op i 2, idet der er lidt forskellige regelsæt alt efter om din udlejer kun har dit lejemål til beboelsesudlejning, eller om han/hun har flere lejemål der udlejes til beboelse.

  • Hvis udlejer kun udlejer dit lejemål til beboelse (ene udlejer), skal udlejer senest 2 uger efter din fraflytning have fremsat sit krav til dig. Såfremt kravet kommer på 15’ende dagen, vil udlejer have mistet sit krav imod dig og du har udsigt til at få dit depositum igen.

  • Hvis din udlejer har flere lejemål til beboelse (storudlejer), findes andre bestemmelser gældende. Din udlejer skal først, skriftligt, indkalde dig til et fraflytningssyn senest 2 uger efter at udlejer er bekendt med din fraflytning, desuden skal indkaldelsen være med mindst 1 uges varsel.

Kan jeg klage over en lejestigning?

Ja. Hvis du har fået en lejestigning du ikke kan godkende, skal du gøre indsigelse inden for 6 uger. Hvis der skulle være gået mere end 6 uger og du ikke har gjort indsigelse, vil vi med stor sandsynlighed kunne hjælpe dig alligevel, da vi ser mange udlejere der ikke overholder lejelovens formalia for lejestigning, hvorfor din indsigelsesfrist suspenderes.

Seneste blogindlæg

Se alle

Forbedrings- og forandringsideer

Forbedringer –Energi og ressourcebesparende arbejder Forsatsvinduer Termostatventiler Indvendig efterisolering Vandbesparende toilet Vandbesparende blandingsbatterier Tekniske installationer Større te

Lejernes Hus

Norgesvej 12

4200 Slagelse

Telefon: +45 5852 8988 (man. 10-13, tir. 10-14, ons. 10-12, tor. 14-17)

E-mail: info@lejerneshus.dk

CVR: 4031 7864

  • Facebook Social Ikon