Pressemeddelelse

Opdateret: 11. nov. 2018

Lejernes Hus, Danmark, er dannet med virkning fra 1/10 2018 ​


Som en foreløbig kulmination på en årrække hvor lejerforening efter lejerforening (15 ud af 24 lokale lejerforeninger) har forladt et konfliktfyldt LLO Danmark, har 4 selvstændige lejerforeninger, nemlig tidligere LLO afd. Esbjerg, tidligere LLO afd. Århus, tidligere LLO afd. Randers/Djursland og tidligere LLO afd. Vestsjælland/Fyn valgt at gå med i alt 25 % af medlemmerne. Medlemmerne har besluttet på 2 lovligt indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger 13/9 2018 og 27/9 2018, at stoppe samarbejdet med LLO Danmark.


Formand Helene Toxværd, LLO Danmark valgte at erklære generalforsamlingerne for ugyldige, men formanden har efterfølgende skriftligt valgt at stoppe medlemsanvisningen til alle 4 lejerforeninger i opsigelsesperioden, hvorfor de 4 selvstændige lejerforeninger, igennem advokat Mads Petersen, MP advokater, Århus, har ophævet medlemskabet af LLO Danmark, med øjeblikkelig virkning, idet landsformanden herved har misligholdt sine forpligtigelser.


Lejerforeningen i Slagelse som var tilknyttet LLO, rådgiver nu under nyt navn, nemlig


Lejernes Hus


Lejernes hus har de samme dygtige sagsbehandlere, som da vi arbejdede sammen med LLO Danmark, det er stadig uddannede jurister og blandt de bedste og mest kvalificerede sagsbehandlere i Danmark.


Lejernes Hus fortsætter dermed det høje faglige niveau. ​


Lejernes Hus er specialister i sagsbehandling for individuelle medlemmer privat eller alment, beboerrepræsentationer i det private og almene afdelinger, ligesom vi yder kvalificeret hjælp til erhvervslejemål. ​


Vi er behjælpelige med kontakt til din udlejer, herunder evt. sagens indbringelse for nævn og tilsyn. Vi er kompetente til at hjælpe bestyrelserne i forhandling med administratorer i alle problematikker. Endelig har vi en advokat tilknyttet, som er behjælpelig med at bedømme, om din sag skal videre til domstolene mv. Lejernes Hus fører ikke selv retssager.

Lejernes har kontor i Næstved, Slagelse, Holbæk og åbner snart kontor på fyn

Mød os på www.lejerneshus.dk eller telefon 5852 8988

Lejernes Hus

Norgesvej 12

4200 Slagelse

Telefon: +45 5852 8988 (tir. 10-14, ons. 10-12, tor. 14-18)

E-mail: info@lejerneshus.dk

CVR: 4031 7864

  • Facebook Social Ikon