Stiftende generalforsamling

INDKALDELSE

Der indkaldes hermed til stiftende generalforsamling for Lejernes Hus.

Generalforsamlingen afholdes

Torsdag den 25. juli 2019

Kl. 18.00

Adresse. Norgesvej 12, 1. sal, 4200 Slagelse


Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Beretning om baggrunden for den stiftende generalforsamling

3) Vedtagelse af vedtægter

4) Indkommende forslag

5) Valg:

a. Formand for 2 år

b. 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år

c. 2 suppleanter

d. Revisor

e. Revisor suppleant

6) Fastlæggelse af kontingent

7) Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019 og 2020

8) Eventuelt og afslutning


Adgangen til generalforsamlingen har individuelle medlemmer og repræsentanter for tilsluttede foreninger, som senest har indbetalt kontingent på indkaldelsestidspunktet.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest den 18. juli 2019 fremsendes til info@lejerneshus.dk.


Der vil være lettere servering under generalforsamlingen, og derfor bedes du tilmelde dig generalforsamlingen på mail info@lejerneshus.dk senest den 22. juli 2019.


Vi håber at se rigtig mange.


Med venlig hilsen

Pia Larsen

Seneste blogindlæg

Se alle

Blackstone-lovene

Blackstone-lovene vedtaget Den nye boligreguleringslov §5, stk. 2 (den såkaldte Blackstone- lov) er nu vedtaget med virkning fra 1. juli 2020. Dette har de gjort for at bremse de voldsomme huslejestig

De forskellige instanser i lejeloven

Indenfor lejeloven er flere instanser, man kan kontakte, såfremt man har en lejeretlig tvist, der skal afklares. De primære anvendte instanser er: · Huslejenævnet · Beboerklagenævnet · Det kommunale t

Lejernes Hus

Norgesvej 12

4200 Slagelse

Telefon: +45 5852 8988 (man. 10-13, tir. 10-14, ons. 10-12, tor. 14-17)

E-mail: info@lejerneshus.dk

CVR: 4031 7864

  • Facebook Social Ikon