Varmeregnskabet

Er mit varmeregnskab korrekt?

Det beløb du betaler á conto til varme , beregner boligselskabet eller forsyningen ud fra dit forbrug i gennemsnit over de sidste 3 år + 10 %. Hvis boligselskabet kræver væsentlig mere, kan du gøre indsigelser til Beboerklagenævnet.

Tidsfrister til varmeregnskab

På samme måde som man skelner mellem kalender år og f.eks. Skoleår, taler man også om et varmeregnskabsår. Varmeregnskabsåret kan sagtens variere fra den ene ejendom til den anden. Den præcise periode skal fremgå af det seneste varmeregnskab.

Hvis din udlejer skal have ret til at opkræve efterbetaling for dit varmeforbrug, skal udlejer overholde nogle tidsfrister. Hovedreglen er, at udlejer skal sende varmeregnskabet til dig senest fire måneder efter, at regnskabet er afsluttet.

I ejendomme med kollektiv varmeforsyning (fjernvarme og naturgas) skal udlejeren fremsende varmeregnskabet senest tre måneder efter, at han har modtaget endeligt regnskab fra varmeforsyningsselskabet.

Denne regel er dog kun relevant, hvis der er gået mere end fire måneder efter varmeregnskabsårets udløb. Den forkorter derfor ikke fire-måneders-reglen, men forlænger den, hvis forsyningsselskabet bliver forsinket med at fremsende regnskab til udlejeren.

Hvis du ikke har modtaget et varmeregnskab senest seks måneder efter, at regnskabsåret er afsluttet, har du ret til at tilbageholde dit á conto varmebidrag.

Det er et drastisk skridt og vi råder dig derfor altid til at skrive til din udlejer, inden du tilbageholder a conto-beløbet.

Aflæsning af varmemålerne

Et generelt råd er, at du selv aflæser dine målere, før måleren fra varmeselskabet kommer. Sørg for at være hjemme, når han er der, og gå rundt sammen med ham.

Er du i tvivl om, hvordan din varmemåler skal aflæses, kan du ringe til dit varmeselskab og spørge. De har som regel en serviceafdeling el.lign., som kan besvare dine spørgsmål. Se på dit sidste varmeregnskab for telefonnr. el.lign.

Mener du, at dine varmemålere er aflæst ukorrekt, skal du gøre indsigelse hurtigst muligt. Du skal ikke vente på at modtage varmeregnskabet.

Du har altid ret til at se regningerne fra ejendommens varmeforbrug, og vores råd er, at du ser disse bilag igennem, inden du gør indsigelse.

Er du i tvivl så kontakt Lejernes Hus, hvor vores rådgivere står klar til at hjælpe.

Hvordan gør jeg indsigelse?

Hvis du vil gøre indsigelse, så gør det hurtigst muligt. Selvom du har en lang frist på seks uger til at gøre indsigelse, er det en god idé at gøre det før.

Overholder du ikke fristen på seks uger, vil din indsigelse ikke blive behandlet. En indsigelser egentlig bare et brev, du skriver til dit boligselskab, hvori du fortæller, at du gør indsigelse mod varmeregnskabet.

Din indsigelse skal være begrundet, det vil sige, at du skal fortælle nøjagtigt, hvad du mener er fejlen i varmeregnskabet. Det kan f.eks. være, at du mener, der er fejl i fordelingen (hvor mange enheder, der er aflæst som dit forbrug), at der er for høje udgifter osv. Sørg altid for at få en kvittering for din indsigelse. Du kan enten sende din indsigelse anbefalet, eller du kan sende den som mail.

Når du har sendt indsigelse til boligselskabet, er boligselskabet forpligtet til at indbringe sagen for Beboerklagenævnet. Gør de ikke det, mister de retten til at opkræve efterbetaling for dit varmeforbrug. Boligselskabet har en frist på seks uger, efter lejerens indsigelsesfrist, til at bringe sagen for Beboerklagenævnet.

Hvis din boligselskabet ikke indbringer sagen for Beboerklagenævnet, og du mener, du skal have penge tilbage, så indbring selv sagen for nævnet.

Hvis boligselskabet ikke går i Beboerklagenævnet med sagen, men alligevel opkræver efterbetaling, så er det vores råd, at du betaler pengene, men sørg for at skrive, at du betaler under protest og at du opretholder din indsigelse.

Vær opmærksom på, at der kan gå op til et halvt år, før du hører noget om din sag fra Beboerklagenævnet.

Seneste blogindlæg

Se alle

Forbedrings- og forandringsideer

Forbedringer –Energi og ressourcebesparende arbejder Forsatsvinduer Termostatventiler Indvendig efterisolering Vandbesparende toilet Vandbesparende blandingsbatterier Tekniske installationer Større te

Lejernes Hus

Norgesvej 12

4200 Slagelse

Telefon: +45 5852 8988 (man. 10-13, tir. 10-14, ons. 10-12, tor. 14-17)

E-mail: info@lejerneshus.dk

CVR: 4031 7864

  • Facebook Social Ikon