Vedligeholdelse almen lejemål

Når du bor alment til leje, er det boligorganisationen der generelt har vedligeholdelsespligt. Det betyder at de skal holde bygninger osv.i forsvarlig stand. Dog påhviler dele af den indvendige vedligeholdelse lejeren.

Men hvor går grænsen mellem udvendig og indvendig vedligeholdelse?

Indvendig vedligeholdelse

Den indvendige vedligeholdelse vedrører:

 • Maling af lofter og vægge

 • Tapetsering

 • Lakering af gulve

 • Hvidtning

Alt andet vedligehold er udvendig vedligeholdelse.

Boligorganisationen har pligt til at hensætte penge til at udføre større vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. Der skal dog ikke henlægges penge til moderniseringer og forbedringer.

Udvendig vedligeholdelse

Din boligorganisation er forpligtet til at sørge for den udvendige vedligeholdelse, dvs. alt det der ikke er indvendig vedligeholdelse, f.eks.:

 • Tag

 • Kældre

 • Facader

 • Loftsrum

 • Opgange

 • Faldstammer

Medmindre andet er aftalt, skal boligorganisation også udføre reparationer i den enkelte lejlighed, f.eks.:

 • Udskiftning af køkkenbord

 • Gulvbelægning

 • Vinduer

 • Cisterner

 • Køleskab

 • Komfur

 • Vandhaner o. lign.

Vedligeholdelsesordninger for indvendig vedligeholdelse

Der er to forskellige vedligeholdelsesordninger.

A-ordningen: vedligeholdelse i bo perioden påhviler lejeren.

Dette omfatter:

 • Hvidtning

 • Maling

 • Tapetsering

 • Gulvbehandling

 • Træværk omkring døre og vinduer

Herudover påhviler istandsættelse ved fraflytning lejeren.

B-ordningen: Lejer indbetaler til vedligeholdelseskonto, og derved overgår vedligehold af lejligheden til boligorganisationen og afdelingen.

Istandsættelse ved fraflytning overgår ligeledes til boligorganisationen.

Installationer i lejligheden skal afdelingen afholde uanset hvilken ordning der bliver brugt. Dette gælder dog ikke ved forsømmelse fra lejers side.


Er du i tvivl om reglerne, har spørgsmål til dette, så kom ned til en snak med en af rådgiverne i Lejernes Hus.

Seneste blogindlæg

Se alle

Forbedrings- og forandringsideer

Forbedringer –Energi og ressourcebesparende arbejder Forsatsvinduer Termostatventiler Indvendig efterisolering Vandbesparende toilet Vandbesparende blandingsbatterier Tekniske installationer Større te

Lejernes Hus

Norgesvej 12

4200 Slagelse

Telefon: +45 5852 8988 (man. 10-13, tir. 10-14, ons. 10-12, tor. 14-17)

E-mail: info@lejerneshus.dk

CVR: 4031 7864

 • Facebook Social Ikon