Medlemskab

Vi kan tilbyde to former for medlemskab

Medlemskab


Et almindeligt medlemskab, hvor du er over 25 år og ikke er under uddannelse koster 699 kr. ved indmeldelse. Dette dækker over det første kvartal.


kontingentet herefter kr. 360,-

pr. kvartal.

Ungdomsmedlem


Vi kan nu tilbyde et ungdomsmedlemsskab 

Hvis du er mellem 18 og 25 år og under uddannelse.

Dette koster 150 kr. for det første halve år, derefter 65 kr. om måneden. 

Dette medlemskab dækker over en gennemgang af din lejekontrakt og mundtlig rådgivning. 

Hvis der skal føres en sag, vil det koste 450 kr. at opstarte denne. 

Er du boende i en ejendom, som har en Beboerrepræsentation, eller bor du i en Almen afdeling, der ønsker at indgå i en rådgivningsaftale med Lejernes Hus, så kontakt os for en tilbud på en aftale.


Sekretariatsaftaler tegnes som udgangspunkt til kr. 350,00 pr. lejemål pr. år. Men kontakt gerne Lejernes Hus i forhold til din konkrete Beboerrepræsentationen / Almene afdeling for en nærmere gennemgang af vilkårene samt pris ved tegning af en sekretariatsaftale.


Har jeres ejendom ikke en Beboerrepræsentation og ønsker I nærmere information om, hvordan I opretter en Beboerrepræsentation, så kontakt os for en gratis gennemgang heraf.

 

Det siger vores medlemmer

Opsigelse

"Min udlejer har opsagt mig med 6 måneders varsel, da huset skal rives ned. Lejernes Hus har hjulpet mig og bedt udlejer om dokumentation for nedrivning. Udlejer forsøgte herefter at smide mig, fordi min skurvogn stod på P-pladsen med et 14 dages varsel. Her fik jeg også hjælp og fik afvist ophævelsen. Det endte dog med at Lejernes Hus fik forhandlet et forlig på plads."


Jeg kan blive boende indtil jeg finder et nyt lejemål, samt jeg får mit fulde depositum tilbage samt kr. 40.000 i kompensation.

Tilbagebetaling af

depositum.

"Lejernes Hus hjalp mig med at få hele mit depositum tilbage og jeg slap for at efterbetale varme. Da udlejer ikke havde indkaldt mig til fraflytningssyn, og da udlejer ikke inden for 14 dage fremsendte fraflytningsrapporten til mig, så siger Lejernes Hus, at udlejer ikke gøre krav på at sætte lejemålet i stand ved min fraflytning."


Jeg har derfor modtaget kr. 29.397,24.

Fraflytningskrav på kr. 102.000,00.

"Da jeg flyttede fra lejemålet, fremsatte min udlejer et fraflytningskrav på kr. 102.000,00. Jeg var helt i chok! Lejernes Hus hjalp mig sagen og det endte med, at Huslejenævnet behandlede sagen og traf afgørelse om, at udlejer havde fremsendt fraflytningsopgørelsen for sent, og derfor bortfalder udlejers istandsættelseskrav."


Jeg har derfor fået hele mit depositum tilbage, dog fratrukket sidste måneds leje.